054-9492826          
Dream Pool - ייצור ותחזוקה של בריכות שחייה
המלצות
המלצות בריכות שחיה
מערכות ספא
שירות וייעוץ
בצרפת נבנות כ-50.000 בריכות שחייה בשנה.

במהלך 20 שנות הניסיון שלי בדרום צרפת, בניתי יותר מ-600 בריכות.

מספר מתוכן נמנו ברשימת בריכות השחייה הנבחרות; כך זכיתי להשתתף בסיבובים חוזרים של תחרויות המאורגנות על ידי איגוד הבריכות הצרפתי שמטרתו לסווג את בריכות השחייה היפות ביותר בצרפת.


נבחרתי פעמים רבות בין המועמדים וזכיתי למספר פרסים:
מדליית הכסף ומדליית הברונזה לבריכות שחייה בשנות 2006, 2007 ו-2008
מדליית הברונזה לספא בשנת 2006
בריכות השחייה שהקמתי פורסמו בעיתונות המקצועית ברמה הארצית.


דוגמאות מפרסומים, מתוך עיתונים בצרפת:

Tivonet