054-9492826          
Dream Pool - ייצור ותחזוקה של בריכות שחייה
בריכות שחייה ציבוריות
בריכות שחייה ציבוריות בריכות שחיה
מערכות ספא
שירות וייעוץ
לאור הכשרתי המקצועית וניסיוני רב השנים בתחום הבריכות, אני מוסמך לספק מכלול שירותים גם לקהל המקצוענים וגם לאנשים פרטיים – באותה רמה של קפדנות ושל איכות.

כדי לייעץ לך ולבנות לך את הפרויקט שלך, קיבלתי הסמכה נוספת בארץ ואני בעל
תעודת מפעיל בריכות מטעם משרד הבריאות

Tivonet