054-9492826          
Dream Pool - ייצור ותחזוקה של בריכות שחייה
בטון
בטון בריכות שחיה
מערכות ספא
שירות וייעוץ
מסורת קיימת, אם קיימת התלהבות...
פרויקט מובנה היטב, שאליו הוקדשה מחשבה רבה, יהיה עמיד לאורך זמן – זאת הודות לכלל הטכניקות המופעלות בהקמת בריכת השחייה שלך

יציקת בטון בתבנית
הדרך המסורתית והבטוחה ביותר לצקת בטון היא יציקה בתבנית. המרצף נבנה ראשון. הוא ממשיך ברצף עם בניית הקירות בעזרת שלדים. תהליך ריטוט נאות מבטיח את השלמת ההומוגניות ומשפר את רמת האטימות והחוזק של החומר.

שילוב אטימות וקשיחות
נוסחת הבטון המזוין 'מונו-בלוק' שלנו יוצרת שכבת אטימות ראשונית של הבריכה כולה. בנוסף, הטכניקה שלנו לבניית קירות ותחתית ביציקה אחת מבטיחה קשיחות מוחלטת.

Tivonet