054-9492826          
Dream Pool - ייצור ותחזוקה של בריכות שחייה
ציוד
ציוד בריכות שחיה
מערכות ספא
שירות וייעוץ
הוספת אוטומציה לבריכה מטרתה להקל עליך בתחזוקה. ניתן גם למכן פעולה אחת בלבד (למשל: ניתוח וכוונון ה-pH)

אני מציע לך לחקור את צרכיך כדי לסייע לך בבחירה המותאמת לך אישית.

יחידות הציוד השונות לבריכת השחייה שלך
התקנת מתקני בטיחות
* כיסוי
* מערכות בטיחות לילידם
* אזעקות שחייה בתוך המים
* מערכות אזעקה היקפיות 
* גדרות
* מחיצות קשיחות

סוגים שונים של טיפול במי הבריכה
* הנחת מערכות סינון
* מערכת אוטומטית
* טיפול ללא כלור
* טיפול על בסיס מלח

Tivonet