054-9492826          
Dream Pool - ייצור ותחזוקה של בריכות שחייה
שיפוץ
שיפוץ בריכות שחיה
מערכות ספא
שירות וייעוץ
ברצונך לתת לבריכת השחייה שלך מראה חדש?
בריכת השחייה שלך מספקת אותך כפי שהיא, אבל היית רוצה לתת לה 'לוק' חדש, ליהנות מכל החידושים בתחום העיצוב והסינון או מהטכנולוגיות החדשות?
אולי פשוט יש לך חשק לשנות את צורתה?
הכול אפשרי, אין חידוש קטן או חידוש גדול ― אלא רק החידוש המתאים לך.
בדומה לכל מבנה או לכל ציוד, מגיע תמיד הרגע שבו יש לחדש.
הזמן החולף, מזג האוויר הסוער, הזיהומים השונים מותירים את סימניהם על הבריכה, על שפתה ועל הציוד.

אבל כדאי לקחת בחשבון ! לחדש את הישן, זו פעולה יותר עדינה מאשר לבנות את החדש.

לכן, אין למסור את האחריות על עבודה זו לכל אחד; יש לדעת מה אפשר לעשות ומה לא, על מנת להימנע מבעיות אטימות.

אני עומד לרשותך כדי לבצע את התוכנית שלך.

Tivonet